Metamorfozy

Przed
Po
Pełna rekonstrukcja zgryzu. Leczenie implantologiczne oraz odbudowa protetyczna za pomocą koron pełnoceramicznych.
Przed
Po
Odbudowa startych zębów za pomocą koron pełnoceramicznych i licówek porcelanowych.
Przed
Po
Pełna rekonstrukcja zgryzu. Leczenie implantoprotetyczne oraz odbudowa protetyczna zębów za pomocą koron pełnoceramicznych.
Po
 
Odbudowa nadmiernie startych zębów za pomocą sześciu licówek porcelanowych.
Rekonstrukcja korony zęba po leczeniu endodontycznym za pomocą wkładu szklanego i korony pełnoceramicznej.
Uzupełnienie braku zęba za pomocą implantu, łącznika indywidualnego oraz korony pełnoceramicznej.
Rekonstrukcja korony zęba trzonowego za pomocą korony pełnoceramicznej.
Przed
Po
 
Zamknięcie diastemy i wydłużenie koron siekaczy za pomocą licówek porcelanowych.
Przed
Po
Zamknięcie diastemy za pomocą licówek porcelanowych.
Przed
Po
Korekta uśmiechu poprzez chirurgiczne wydłużenie koron i wykonanie licówek porcelanowych.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Artdent

Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Piekarska 11-13,
62-800 Kalisz

tel. 62 501 80 70

www.artdentkalisz.pl