Metamorfozy

Przed
Po
 
 
Pacjentka zgłosiła się do nas z licznymi brakami zębowymi i znacznym zniszczeniem koron zębów własnych. U pacjentki wykonano pełną rekonstrukcję implantoprotetyczną.
Przed
Po
Do naszej kliniki zgłosił się pacjent z patologicznym starciem zębów i problemami stawowymi. Po długotrwałej szynoterapii została przywrócona prawidłowa funkcja stawów skroniowo-żuchwowych, ustąpiły trzaski i bóle stawowe. Kolejnym etapem była protetyczna odbudowa utraconych tkanek zębów z podniesieniem wysokości zwarcia. Całość poprzedzona została projektowaniem DSD i cyfrową aksjografią Zebris oraz dokładną kontrolą na etapie pracy tymczasowej. Podjęte działania pozwoliły bardzo szczegółowo zaprojektować aspekty estetyczne przyszłego uzębienia z uwzględnieniem wymagań pacjenta, przy jednoczesnym zachowaniu precyzji zgryzu tak ważnej u pacjentów z problemami stawowymi.
Przed
Po
Kolejna pacjentka z całkowicie odmienionym uśmiechem. Wykonano u niej: wymianę starych mostów metalowo-porcelanowych na pracę pelnoceramiczną, rekonstrukcje zębów przednich za pomocą licówek oraz odbudowę kompozytową zębów dolnych za pomocą szyn „ iniection flow” tzw. bonding.
Przed
Po
Pełna rekonstrukcja zgryzu. Leczenie implantologiczne oraz odbudowa protetyczna za pomocą koron pełnoceramicznych.
Przed
Po
Odbudowa startych zębów za pomocą koron pełnoceramicznych i licówek porcelanowych.
Przed
Po
Pełna rekonstrukcja zgryzu. Leczenie implantoprotetyczne oraz odbudowa protetyczna zębów za pomocą koron pełnoceramicznych.
Po
 
Odbudowa nadmiernie startych zębów za pomocą sześciu licówek porcelanowych.
Rekonstrukcja korony zęba po leczeniu endodontycznym za pomocą wkładu szklanego i korony pełnoceramicznej.
Uzupełnienie braku zęba za pomocą implantu, łącznika indywidualnego oraz korony pełnoceramicznej.
Rekonstrukcja korony zęba trzonowego za pomocą korony pełnoceramicznej.
Przed
Po
 
Zamknięcie diastemy i wydłużenie koron siekaczy za pomocą licówek porcelanowych.
Przed
Po
Zamknięcie diastemy za pomocą licówek porcelanowych.
Przed
Po
Korekta uśmiechu poprzez chirurgiczne wydłużenie koron i wykonanie licówek porcelanowych.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Artdent

Klinika Stomatologii, Implantologii i Ortodoncji

ul. Piekarska 11-13,
62-800 Kalisz

tel. 62 501 80 70

Ortho Clinic & Kids Artdent

ul. Skalmierzycka 8,
62-800 Kalisz

tel. 730 630 266

www.artdentkalisz.pl